ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome
dot
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
dot
bulletพยาการณ์อากาศทั่วไทย
dot
บอกขาน...เล่าต่อ
dot
dot
Newsletter

dot
แอ่วเมืองเก่าล้านนา 5 จังหวัด 3 วัน 2 คืน article

 

(กด refresh ถ้าภาพไม่แสดง) 

  

 โปรแกรมเที่ยวเมืองเก่าเชียงใหม่ - ลำพูน-ลำปาง-น่าน-พะเยาว์-เชียงราย 3 วัน 2 คืน

พักน่านบูติคโฮเทล อ. เมือง จ. น่าน  1 คืน  / อูปแก้วรีสอร์ท 1 คืน อ. ปัว จ. น่าน

วันแรกของการเดินทาง             
ไหว้พระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน  พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา  - พระธาตุลำปางหลวง  จ. ลำปาง  ชมความมหัศจรรย์เงาพระธาตุหัวกลับ อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีฉลู -  พระธาตุแช่แห้ง  จ. น่าน  ความศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่เมืองน่านมาช้านาน

วันที่สองของการเดินทาง 
ชมงาช้างดำ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมิทร์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในไทย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - นั่งรถรางชมเมืองน่าน  - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมดอกชมพูภูคา ที่มีที่นี่เพียงหนึ่งเดียวในโลก -ชมต้นเต่าร้างยักษ์ พืชดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์ม  - กราบเจ้าหลวงพระยาภูคา - แวะจุดชมวิวลานดูดาว
วันที่สามของการเดินทาง
ล่องเรือกว๊านพะเยาว์  จ. พะเยาว์ - ไหว้พระกลางน้ำที่วัดอติโลกราม ที่สุดแห่งล้านนา วัดอยู่กลางน้ำ - กราบพระเจ้าตนหลวง - สักการะพระเงิน -พระทอง - พระบุษราคัม ที่วัดอนาลโย  - วัดร่องขุ่น ศิลปะไร้ขีดจำกัด คุณค่าระดับโลก ของ อ. เฉลิมชัย จ. เชียงราย 

ราคาสุดพิเศษ 8,950 บาท / ท่าน   
(กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท / ท่าน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ) 

 
Specail Package !!!

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 6 พัก เบลล์วิลล่า เขาใหญ่
แรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-เขาใหญ่ ครั้งที่ 6
แรลลี่การกุศลครั้งที่ 5 article
โปรแกรม เที่ยวเกาะพยาม มัลดีฟส์ เมืองไทย ล่องแพพะโต๊ะ 3 วัน 3 คืน articleOasia Mangement © Licence 12/01837
บริษัทโอเอเซีย เมเนจเม้นท์ จำกัด 19/282 อาคารจุลดิศแมนชั่น ชั้น 15 ถ.เพชรบุรี ซ.19 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 095-9298971, 02-6536535, 02-2550131-4 ต่อ 1108, 1282 แฟกซ์ 02-2554917 www.oasiatourthailand. com // Email: oasiatour@hotmail.com